Usluge

Skraćeni cenovnik

Pregled specijaliste: 15.000 Ft
Pregled profesora na klinici: 25.000 Ft
Kontrolni pregled: 10.000 Ft

Uni-med registracija 5.000 Ft

(ukoliko vas je naš stručni lekar već pregladao i ako je potrebno samo već nošenje vaših podataka u informatički sistem lekara)(npr.radi vašeg prijema na kliniku)

Prethodne informacije o troškovima
Naše kolege i lekari stručnjaci će Vam izaći u susret po pitanju određivanja naknada koje ćete trabati platiti (na osnovu prethodnog informisanja i davanja ponude cene).

Rezervacija termina putem telefona
+36 70 439 2188

Ukoliko imate pitanje?

Obratite nam se putem jednog od naših navedenih kontakta ili nam pišite!