Usluge

Pregledi kod lekara specijalista svih grana medicine

Na vaš zahtev i prema vašim potrebama obezbedićemo vam termine na bilo kojoj od naših klinika i za bilo koji specijalistički pregled.
U okviru specijalističkih pregleda vi imate mogućnost da stupite u kontakt sa našim izvrsnim lekarima, a posle stručnog i precizno obavljenog pregleda kod lekara specijaliste, u dogovoru sa vama, određuju se dalje metode testiranja (laboratorijske analize, skrining tehnikom slikovitog prikaza, pregledi uz pomoć specijalnih medicinskih instrumenata), što treba da se organizuje, termini se usklađuju, te nakon vaših pregleda prilikom kontrolnih pregleda bićete obavešteni o za vas najoptimalnijim terapijama.

Mi ćemo Vam organizovati Vaš pregled, zato Vas molimo da kontaktirate naše Odeljenje za informacije za stranke!

Rezervacija termina putem telefona
+36 70 439 2188

Ukoliko imate pitanje?

Obratite nam se putem jednog od naših navedenih kontakta ili nam pišite!